Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 100.0% 5
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 35.7% 9
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 34.8% 21
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 36.8% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 100.0% 1
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 37.5% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 0.0% 0
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 11.1% 2
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 32.9% 91
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 12.4% 65
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 44.3% 61
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 31.6% 37
pvoi14_4 Chữ M OI Style 0.72 28.1% 112
pvoi14_5 Chữ P OI Style 0.70 30.3% 55
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 17.1% 14
qbcake Cắt bánh ICPC 0.81 32.7% 37
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 21.0% 42
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 6.3% 1
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 46.7% 6
qbint Pairs of Integers ICPC 0.81 100.0% 2
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 14.2% 60
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 83.3% 3
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 18.0% 109
qbsort Sắp xếp các viên bi ICPC 0.89 47.2% 15
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
qbstock Cổ phiếu ICPC 1.10 0.0% 0
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 12.5% 2
qmatch Thích hợp ICPC 1.05 50.0% 6
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 13.6% 29
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 36.4% 4
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
qtknap Túi Fibonacci ICPC 1.04 0.0% 0
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.1% 229
qtreev Một bài tập về cây ICPC 1.25 22.5% 49
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 11.1% 98
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
qvescape Help Conan 9 ! OI Style 1.25 40.4% 16
qvsick Help Conan 10! OI Style 1.33 35.6% 14