Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 33.3% 2
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.1% 6
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 31.4% 14
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 38.5% 3
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 94.7% 17
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 100.0% 1
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 5
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 18.6% 6
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 19.6% 8
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 17.0% 6
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 34.8% 12
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 33.3% 13
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 27.7% 19
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 53.7% 20
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.8% 11
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 100.0% 1
vn_zr_ii Số không (II) ICPC 1.11 29.4% 9
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 75.0% 9
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 83.3% 5
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.4% 4
vningame Trò chơi OI Style 1.18 7.7% 3
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 26.9% 56
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.1% 43
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 51.5% 84
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.7% 48
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 18.4% 21
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 35.7% 41
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 13.8% 41
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 22.4% 37
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 29.6% 105
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - Nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 20.8% 43
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 50.0% 3
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 25.8% 6
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 9.1% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 10.6% 16
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 6.0% 14
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 16.9% 70
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 20.7% 93
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.3% 80
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 29.6% 130
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.3% 38
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.5% 32
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 13.2% 12