Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 43.1% 22
geo_k Độ dài vector Educational 0.10 56.8% 367
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 32.7% 67
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 38.1% 35
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.4% 302
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.0% 1252
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 27.3% 240
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 52.8% 12
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 40.5% 13
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 21.6% 814
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 10.8% 19
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.0% 325
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 49.2% 422
damage Động đất OI Style 0.32 36.7% 283
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.5% 81
duaxe Đua xe ICPC 1.43 40.0% 2
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 100.0% 1
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 18.2% 4
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 37.5% 79
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 42.4% 31
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 15.0% 49
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 16.7% 1
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10
geo_m Đường thẳng đi qua 1 điểm với vector pháp tuyến Educational 0.15 54.6% 172
geo_l Đường thẳng đi qua 2 điểm Educational 0.10 45.4% 271
qbmax Đường đi có tổng lớn nhất ICPC 0.05 26.3% 2705
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 42.5% 39