Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.8% 322
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.1% 47
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.1% 433
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 24.7% 114
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.4% 87
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.5% 32
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.8% 165
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 13.1% 48
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 6.0% 124
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.5% 182
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.8% 364
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 11.0% 130
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.8% 70
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.1% 7
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.7% 131
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.5% 18
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.0% 2
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.0% 5
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.7% 161
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 17.7% 225
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 37.3% 41
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 23.9% 16
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 15.0% 3
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.5% 94
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 13.8% 17
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 35.9% 32
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 32.2% 35
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.1% 14
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 35.9% 28
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 23.1% 3
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
voscal Đếm bi OI Style 1.01 9.1% 1
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.8% 83
voscun CUNNING OI Style 1.23 27.6% 29
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.8% 16
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 17.3% 19
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 28.6% 4
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 29.2% 51
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 34.6% 9
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 54.2% 45
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 31.8% 4
vosnet Social Network OI Style 0.84 30.8% 52
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.1% 11
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 42.9% 70
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 4.7% 10