Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
pagoda VOI 09 Bài 3 - Đường lên Bái Đính HSG Quốc gia 1.01 32.8% 18
paldr Even Palindrome ICPC 0.78 15.3% 5
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 18.1% 104
paliny Palindrome dài nhất ICPC 0.29 24.3% 593
parigame VOI 11 Bài 5 - Trò chơi chẵn lẻ HSG Quốc gia 0.14 45.3% 204
passet Tập hợp động (Pascal Version) ICPC 0.64 25.0% 3
password Password OI Style 0.95 25.0% 2
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 19.4% 68
pbcdiv Phép chia hết ICPC 0.14 29.4% 291
pbcgangs Các băng đảng ICPC 0.23 41.4% 150
pbcispis ISPIS ICPC 0.28 26.3% 5
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 29.1% 27
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 45.1% 71
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.3% 6
pbcwater Tính toán lượng nước ICPC 0.20 41.2% 178
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 41.7% 4
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 10.8% 3
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.2% 207
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.7% 11
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.6% 74
per Hoán vị ICPC 0.66 50.0% 3
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 8.8% 3
periodnb PERIOD OI Style 0.50 42.9% 33
periodni Periodni ICPC 1.57 41.7% 4
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 100.0% 6
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 35.7% 9
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 34.8% 21
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.0% 157
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 36.8% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 50.0% 2
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.4% 1999
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 37.5% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 0.0% 0
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 11.1% 2
post A cộng B ICPC 0.01 69.7% 3180
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 33.3% 94
potato Ăn khoai ICPC 0.19 47.0% 73
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.9% 367
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 29.1% 67
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138