ICPC 2021 miền Bắc - Bài J: Workers Roadmap

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ICPC 2021 miền Bắc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: Sử dụng giới hạn thời gian/bộ nhớ ở trang web OJ thay vì giới hạn trong đề.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  HV_DuongPhucThienNhan_BL_2022   commented on Feb. 20, 2022, 8:22 p.m.

  Em xin dịch bài này như sau (nếu có sai sót thì mọi người góp ý nha):

   Một doanh nghiệp nhận được một đơn đặt hàng lớn cho (M) sản phẩm, họ phải giao hàng càng sớm càng tốt nhưng không còn gì trong kho, họ phải sản xuất lại từ đầu. Họ có (N) công nhân, công nhân i sản xuất A[i] sản phẩm mỗi ngày nhưng nghỉ 1 ngày sau mỗi B[i] ngày làm việc. Tính ngày sớm nhất mà họ có thể hoàn thành sản xuất (M) sản phẩm để giao. 
  - INPUT (Stdin):
   + 1 dòng đầu tiên nhập vào hai số nguyên N và M (1<=n<=100, 1<=M<=10^15), (2 số cách nhau bởi 1 khoảng trắng), là số lượng công nhân và số lượng sản phẩm cần giao.
  -OUTPUT (Stdout):
   + Dòng duy nhất xuất số ngày hoàn thành đơn hàng.