ICPC 2021 miền Bắc - Bài E: Special Number

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ICPC 2021 miền Bắc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: Sử dụng giới hạn thời gian/bộ nhớ ở trang web OJ thay vì giới hạn trong đề.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -10
  sylv   commented on 19, Dec, 2021, 20:29 edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 2
   dquynh_2811   commented on 20, Dec, 2021, 9:45

   Nếu bạn ko biết làm có thể lên VNOI hỏi bài, cả trên group facebook hoặc Discord. Còn xin code như này là ko nên bạn ạ. :))


   • 0
    sylv   commented on 20, Dec, 2021, 16:48

    oke mình cảm ơn