ICPC 2021 miền Bắc - Bài A: Python File

View as PDF

Submit solution

Points: 0.02
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
ICPC 2021 miền Bắc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: Sử dụng giới hạn thời gian/bộ nhớ ở trang web OJ thay vì giới hạn trong đề.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -2
  PNM   commented on June 15, 2022, 9:43 a.m.

  đuôi là ".py" "p" có thể là chữ hoa và "y" cũng vậy.


 • -2
  HV_DuongPhucThienNhan_BL_2022   commented on Jan. 29, 2022, 5:03 p.m.

  Hình như test 2 đề bài bị sai hay sao


  • 0
   PNM   commented on June 15, 2022, 9:41 a.m.

   đuôi .py .Py .pY. PY đều đúng hết nha