Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 35.8% 24
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.0% 36
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 89
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
fc043_guide Free Contest 43 - GUIDE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc090_combcal Free Contest 90 - COMBCAL Free Contest 1.50 33.3% 5
hnoi19_campus HNOI19 - Campus Trip HNOI 1.50 5.9% 1
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 30.4% 3
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 12.5% 54
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 46.0% 149
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 5.3% 8
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 33.6% 39
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 59.4% 106
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1.50 42.9% 3
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 23.7% 7
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 57.9% 21
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 37.2% 45
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 15.0% 3
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 41.0% 25
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 47.9% 17
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 14.3% 4
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.3% 27
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 26.9% 25
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 26.7% 39
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 36.5% 59
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 53.4% 72
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 42.9% 4
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 29.4% 10
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 29.4% 12
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1.50 73.3% 10
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1.50 48.1% 109
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 75.0% 3
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1.50 24.1% 12
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1.50 47.5% 42
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 29.5% 15
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 25.5% 119
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Chưa phân loại 1.50 26.1% 5
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.8% 2
fc133_graphgame Free Contest 133 - GRAPHGAME Free Contest 1.50 37.7% 22
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Chưa phân loại 1.50 17.5% 8
icpc21_mt_l ICPC 2021 miền Trung - Bài L: Watermelon park ICPC 1.50 22.8% 18
icpc21_mb_i ICPC 2021 miền Bắc - Bài I: Gift Box Lottery ICPC 1.50 15.8% 10
icpc21_mb_l ICPC 2021 miền Bắc - Bài L: Subset Counting ICPC 1.50 15.2% 12
icpc21_mb_m ICPC 2021 miền Bắc - Bài M: Graph ICPC 1.50 18.5% 5
icpc21_mn_g ICPC 2021 miền Nam - Bài G: Parking ICPC 1.50 16.1% 7
vnuoi22_delete VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Delete VNUOI 1.50 18.5% 49
icpc21_national_m ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài M: Master Chef ICPC 1.50 36.9% 62