Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.9% 7
treek Tree counting ICPC 1.51 19.5% 13
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 28.2% 10
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 33.7% 17
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 26.2% 31
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 27.3% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 26.9% 31
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 20.0% 12
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.5% 74
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.9% 186
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 24.6% 34
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 20.5% 88
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 18.2% 43
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.2% 37
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.7% 54
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.7% 34
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 36.1% 30
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.9% 1
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 17.8% 10
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 148
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7
fc004_rook1 Free Contest 4 - ROOK1 Free Contest 1.50 38.4% 88
fc042_enclosure Free Contest 42 - ENCLOSURE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc042_convex Free Contest 42 - CONVEX Free Contest 1.50 0.0% 0
fc043_guide Free Contest 43 - GUIDE Free Contest 1.50 33.3% 1
fc043_kinver Free Contest 43 - KINVER Free Contest 1.50 0.0% 0
fc043_review Free Contest 43 - REVIEW Free Contest 1.50 0.0% 0
fc044_fire Free Contest 44 - FIRE Free Contest 1.50 0.0% 0
fc045_icar Free Contest 45 - ICAR Free Contest 1.50 0.0% 0
fc046_number Free Contest 46 - NUMBER Free Contest 1.50 14.3% 1
fc048_testlist1 Free Contest 48 - TESTLIST1 Free Contest 1.50 0.0% 0
fc057_hainao Free Contest 57 - HAINAO Free Contest 1.50 0.0% 0
fc060_listgame2 Free Contest 60 - LISTGAME2 Free Contest 1.50 6.7% 1
fc072_move Free Contest 72 - MOVE Free Contest 1.50 35.1% 19
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.50 11.5% 9
fc090_coprime Free Contest 90 - COPRIME Free Contest 1.50 21.4% 8
fc090_combcal Free Contest 90 - COMBCAL Free Contest 1.50 17.6% 9
fc093_adistinct Free Contest 93 - ADISTINCT Free Contest 1.50 51.4% 13
fc100_stdecomp Free Contest 100 - STDECOMP Free Contest 1.50 0.0% 0
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 8.6% 11
fc111_city Free Contest 111 - CITY Free Contest 1.50 16.6% 26