Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
kmp_badnum Bad Numbers Educational 0.01 4.8% 7
vnoicup23_final_g MofK and Equipment Installation VNOI Cup 1.80 15.7% 7
ioi23_day1_soccer IOI 2023 - Day 1 - Task 3 - Soccer Stadium International Olympiad in Informatics 1.90 19.4% 7
ioi23_day2_beechtree IOI 2023 - Day 2 - Task 1 - Beech Tree International Olympiad in Informatics 1.90 17.1% 7
ioi23_day2_robot IOI 2023 - Day 2 - Task 3 - Robot Contest International Olympiad in Informatics 2.00 33.3% 7
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 19.1% 6
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 77.8% 6
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 46.2% 6
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 15.2% 6
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 44.4% 6
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 36.4% 6
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 17.6% 6
kncb Knights in Chessboard OI Style 1.48 12.8% 6
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 12.3% 6
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 41.2% 6
newj Số học 2 ICPC 1.03 7.3% 6
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 15.9% 6
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 85.7% 6
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 7.9% 6
svada Svada ICPC 0.67 24.3% 6
triomino Triomino Game ICPC 1.00 24.0% 6
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.2% 6
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 33.3% 6
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.4% 6
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 10.9% 6
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 29.0% 6
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 40.9% 6
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 28.6% 6
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 10.8% 6
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 32.1% 6
joisc13_communication JOI Spring Camp 2013 Day 1 - Communications Japan OI 1.00 30.4% 6
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 3.8% 6
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 85.7% 6
fc004_billboard8 Free Contest 4 - BILLBOARD8 Free Contest 0.66 37.5% 6
fc011_diamond Free Contest 11 - DIAMOND Free Contest 0.50 33.3% 6
fc015_travel Free Contest 15 - TRAVEL Free Contest 0.50 14.8% 6
fc028_magical3 Free Contest 28 - MAGICAL3 Free Contest 0.50 16.7% 6
fc030_stair Free Contest 30 - STAIR Free Contest 0.50 66.7% 6
fc030_pifive Free Contest 30 - PIFIVE Free Contest 0.50 88.9% 6
fc037_rational2 Free Contest 37 - RATIONAL2 Free Contest 0.40 18.2% 6
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 0.75 14.0% 6
fc048_gravels Free Contest 48 - GRAVELS Free Contest 1.07 66.7% 6
fc083_lamest Free Contest 83 - LAMEST Free Contest 0.50 85.7% 6
fcb014_quaytron Beginner Free Contest 14 - QUAYTRON Free Contest 0.47 26.1% 6
fcb018_fillblank Beginner Free Contest 18 - FILLBLANK Free Contest 0.10 17.1% 6
fc114_lcash Free Contest 114 - LCASH Free Contest 0.50 30.0% 6
fcb021_split Beginner Free Contest 21 - SPLIT Free Contest 0.10 17.9% 6
fc_fyt_day1_superfb Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - SUPERFB Free Contest 0.50 15.0% 6
usaco19ds_meet USACO 2019 - Dec - Silver - Meetings USACO 0.20 43.8% 6