Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 26.7% 4
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 17.9% 22
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 27.9% 34
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 31.6% 22
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 28.7% 51
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.0% 11
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 39.5% 15
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 16.7% 4
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 11.9% 15
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 50.0% 1
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 66.7% 2
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 69.2% 9
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 12.5% 1
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 66.7% 4
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.3% 3
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 37.7% 66
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 26.9% 28
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 6.5% 4
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 33.3% 4
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 52.6% 10
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 32.2% 44
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 0.0% 0
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 27.6% 47
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.2% 102
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 30.4% 7
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 26.7% 64
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 27.6% 16
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 34.3% 99
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 26.0% 18
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 27.3% 39
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 21.3% 40
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 15.2% 31
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.4% 18
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 43.7% 41
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 21.0% 161
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 18.3% 31
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.5% 29
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 8.5% 5
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 24.3% 55
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 15.1% 11
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 33.3% 18
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 17.9% 7
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 0.0% 0
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.6% 61
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 18.8% 7
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 32.3% 10
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 30.0% 25