Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 25.0% 1
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 61.8% 96
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 20.0% 1
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 100.0% 1
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 35.9% 48
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 33.9% 19
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 66.7% 2
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 63.0% 14
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 40.0% 2
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 80.0% 4
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 64.7% 9
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 38.3% 361
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 40.0% 4
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 36.5% 56
vn_zr_i Số không (I) ICPC Style 0.44 43.8% 17
vn_zr_ii Số không (II) ICPC Style 1.11 20.0% 4
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 100.0% 1
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.8% 2
vnempire Đế chế OI Style 0.29 45.5% 123
vningame Trò chơi OI Style 1.18 11.8% 2
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 33.3% 18
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 28.3% 30
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 47.5% 38
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 45.8% 8
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.0% 25
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 33.3% 1
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 57.9% 9
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 22.8% 11
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 23.8% 5
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 25.6% 24
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 57.9% 8
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 66.7% 2
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 100.0% 3
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 44.4% 4
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 26.7% 4
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 17.9% 22
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 28.0% 33
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 32.5% 22
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 28.5% 50