Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fc083_cakes Free Contest 83 - CAKES Free Contest 0.50 50.0% 1
fc090_nemgame Free Contest 90 - NEMGAME Free Contest 0.77 33.3% 1
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.38 10.5% 1
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.38 11.1% 1
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 100.0% 1
fc096_rational Free Contest 96 - RATIONAL Free Contest 0.50 33.3% 1
fc098_fcwar Free Contest 98 - FCWAR Free Contest 0.50 33.3% 1
fcb014_aurora Beginner Free Contest 14 - AURORA Free Contest 0.70 100.0% 1
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 5.3% 1
fc110_sqrhouse Free Contest 110 - SQRHOUSE Free Contest 0.50 1.8% 1
fc115_fuel Free Contest 115 - FUEL Free Contest 0.50 25.0% 1
fc_fyt_day2_dice Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - DICE Free Contest 0.50 8.3% 1
fc_fyt_day2_ggraph Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - GGRAPH Free Contest 0.50 100.0% 1
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.9% 1
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 1.81 16.7% 1
fc_hwc_r4_seat Happy Wedding Contest - Round 4 - SEAT Free Contest 2.00 5.7% 1
fc081_tket Free Contest 81 - TKET Free Contest 0.97 2.8% 1
fc106_cinversion Free Contest 106 - CINVERSION Free Contest 0.80 12.5% 1
fc107_barbecue Free Contest 107 - BARBECUE Free Contest 0.80 8.3% 1
fc_4years_hill Free Contest 4 Years - HILL Free Contest 0.80 15.4% 1
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 5.9% 1
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.4% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 1.2% 1
icpc22_mb_i ICPC 2022 miền Bắc - I: LIS ICPC 1.60 20.0% 1
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 1.50 20.0% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 1.50 12.5% 1
olp_sc22_nonrepeat Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Trò chơi trên xâu Olympic Sinh Viên 0.10 1.3% 1
icpc19_national_h ICPC 2019 vòng Quốc gia - H: Hunter x Communication ICPC 1.70 100.0% 1
icpc19_regional_e ICPC 2019 vòng Regional - E: Easy Query ICPC 1.70 5.0% 1
tst18_e Tìm kiếm nhị phân Team Selection Test 0.01 1.8% 1
tst18_g Bảo vệ thành phố Team Selection Test 0.01 7.1% 1
bedao_g14_d Bedao Grand Contest 14 - Tổng hình chữ nhật Bedao Contest 0.70 0.9% 1
olp_sc23_shipper Olympic Sinh Viên 2023 - Siêu cúp - Giao hàng Olympic Sinh Viên 1.00 0.1% 1
tst23_e TST 2023 - Bài 5 Team Selection Test 1.80 9.1% 1
bananabread_domino Domino Chưa phân loại 0.00 15.0% 1
boxman BOXMAN OI Style 1.74 22.2% 2
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 16.7% 2
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 66.7% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 5.1% 2
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
duaxe Đua xe ICPC 1.43 40.0% 2
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 2
graycode Gray Code OI Style 1.38 25.0% 2
houses2 Houses ICPC 1.74 20.0% 2
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 66.7% 2
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 40.0% 2
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 18.2% 2