Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 13.9% 16
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 39.1% 624
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.8% 13
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 16.7% 25
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 20.0% 1
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 11.0% 25
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 10.7% 41
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 33.1% 42
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 50.4% 272
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 35.9% 32
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 47.1% 30
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 15.3% 10
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 31.6% 48
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 26.3% 49
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 22.7% 41
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.8% 81
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.2% 49
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 19.9% 19
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 30.4% 97
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 14.2% 41
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 22.4% 37
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.9% 34
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 40.0% 2
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - Nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 20.8% 40
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 27.1% 62
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 17.3% 82
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 14.5% 10
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 44.1% 48
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 10.7% 25
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 19.6% 55
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 15.6% 12
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 28.6% 6
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 6.8% 12
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 14.9% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 21.4% 89
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 22.9% 37
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 18.8% 12
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.6% 116
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.6% 68
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.2% 31
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 16.4% 169
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 2.4% 1
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 18.6% 155
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 31.9% 19
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 26.6% 976
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 38.1% 472
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 16.8% 79