Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 7.9% 2
post A cộng B ICPC 0.01 68.1% 3873
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 34.6% 109
potato Ăn khoai ICPC 0.19 42.6% 89
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.1% 434
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.6% 78
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 30.3% 172
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 26.2% 73
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 33.9% 155
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 65
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 741
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 46.9% 1016
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.4% 62
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.7% 85
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.8% 99
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 20.6% 173
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.3% 10
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.2% 252
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.9% 53
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.1% 81
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 19.1% 118
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.8% 636
ptree Cây P đỉnh (Cơ bản) ICPC 0.22 27.5% 181
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 11
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 21.3% 99
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.0% 196
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.9% 38
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 5.8% 49
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 6.1% 75
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 6.5% 60
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
pvhoi2_bddn PVHOI 2.0 - Bài 3 - Biến đổi dãy ngoặc GSPVH 1.00 15.0% 63
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 51.5% 204
pvhoi2_drawtree PVHOI 2.0 - Bài 5 - Vẽ cây GSPVH 0.70 17.5% 33
pvhoi2_dthp PVHOI 2.0 - Bài 6 - Đi tìm hạnh phúc GSPVH 0.70 43.7% 30
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 19.3% 56
pvhoi2_tccm PVHOI 2.0 - Bài 2 - Trò chơi con mực GSPVH 0.70 36.0% 72
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.0% 856
pvhstadium Sân vận động GSPVH 1.00 22.2% 11
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 46.7% 68
pvoi14_2 CHỌN ROBOT OI Style 0.53 33.8% 70
pvoi14_3 TOUR OI Style 0.69 32.2% 41
pvoi14_4 Chữ M OI Style 0.72 27.2% 134
pvoi14_5 Chữ P OI Style 0.70 31.0% 60
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 17.1% 14
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.6% 710
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 24.5% 200