Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fcb016_countk Beginner Free Contest 16 - COUNTK Free Contest 0.10 40.0% 2
fc115_landmark Free Contest 115 - LANDMARK Free Contest 0.50 66.7% 2
fc116_grace Free Contest 116 - GRACE Free Contest 0.50 66.7% 2
fc_fyt_day1_turtlepool Free Contest FYT Code Cup - Ngày 1 - TURTLEPOOL Free Contest 0.50 100.0% 2
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 20.0% 2
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 0.80 7.4% 2
fc066_binary Free Contest 66 - BINARY Free Contest 0.80 33.3% 2
fc078_span Free Contest 78 - SPAN Free Contest 0.80 25.0% 2
fc080_groups Free Contest 80 - GROUPS Free Contest 0.80 4.5% 2
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 0.80 6.5% 2
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 17.6% 2
fc104_defense Free Contest 104 - DEFENSE Free Contest 0.80 50.0% 2
fcb013_xorsum Beginner Free Contest 13 - XORSUM Free Contest 0.11 33.3% 2
fc_4years_qualarea Free Contest 4 Years - QUALAREA Free Contest 0.80 50.0% 2
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 15.4% 2
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.11 9.5% 2
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.5% 2
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 1.4% 2
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.0% 2
bedao_r05_sqrsum Bedao Regular Contest 05 - SQRSUM Bedao Contest 1.00 16.1% 2
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.9% 2
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 2.7% 2
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 33.3% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 5.9% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 14.3% 1
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 3.1% 1
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 33.3% 1
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1