Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 5.6% 1
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 20.0% 1
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 6.7% 1
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 100.0% 1
tri_ TRI ICPC 1.54 20.0% 1
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 4.5% 1
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 100.0% 1
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 50.0% 1
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 3.1% 1
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 100.0% 1
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 14.3% 1
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 1
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 33.3% 1
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.9% 1
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 50.0% 1
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 15.8% 1
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 100.0% 1
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
word01 Từ ICPC 1.29 5.9% 1
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.40 16.7% 1
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 1
fc002_hack Free Contest 2 - HACK Free Contest 0.50 33.3% 1
fc002_apple Free Contest 2 - APPLE Free Contest 0.50 50.0% 1
fc003_naw Free Contest 3 - NAW Free Contest 0.50 25.0% 1
fc003_naming Free Contest 3 - NAMING Free Contest 0.50 50.0% 1
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 7.7% 1
fc010_afarm Free Contest 10 - AFARM Free Contest 0.50 33.3% 1
fct002_diamond Free Contest Testing Round 2 - DIAMOND Free Contest 0.50 33.3% 1
fc011_elephant Free Contest 11 - ELEPHANT Free Contest 0.50 50.0% 1
fc011_cardrm Free Contest 11 - CARDRM Free Contest 0.50 20.0% 1
fc017_sqgarden Free Contest 17 - SQGARDEN Free Contest 0.50 25.0% 1
fc018_a007 Free Contest 18 - A007 Free Contest 0.50 16.7% 1
fc018_photo Free Contest 18 - PHOTO Free Contest 0.50 100.0% 1