Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 38.1% 35
salesman Salesman OI Style 1.38 23.9% 9
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 10.4% 5
fc075_stone Free Contest 75 - STONE Free Contest 1.38 32.1% 31
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.38 10.5% 1
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.38 9.3% 3
fc111_calplus Free Contest 111 - CALPLUS Free Contest 1.37 25.4% 86
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 10.3% 6
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 23.8% 351
coinset Set of coin ICPC 1.36 55.6% 5
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 16.7% 76
diffstr Substrings OI Style 1.36 16.7% 3
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 42.9% 3
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 19.4% 6
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 12.5% 3
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
fc053_mixture Free Contest 53 - MIXTURE Free Contest 1.36 0.0% 0
fc100_treetrip Free Contest 100 - TREETRIP Free Contest 1.36 29.8% 42
fc066_binary Free Contest 66 - BINARY Free Contest 1.36 23.5% 4
fc_ioipc2021_felltrees Free Contest IOI Practice Contest 2021 - FELLTREES Free Contest 1.35 30.8% 22
fc125_daohang Free Contest 125 - DAOHANG Free Contest 1.35 52.5% 53
fc067_gifts Free Contest 67 - GIFTS Free Contest 1.35 0.0% 0
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 1.35 8.7% 5
fc079_fbi Free Contest 79 - FBI Free Contest 1.35 0.0% 0
fc089_connect Free Contest 89 - CONNECT Free Contest 1.34 65.8% 98
fc100_ninjaset Free Contest 100 - NINJASET Free Contest 1.34 34.7% 64
avlbit Dãy cấp số cộng OI Style 1.33 14.1% 276
dp Deliver pizza ICPC 1.33 75.0% 3
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 25.0% 1
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 32.2% 182
pvoi14_6 Chữ L OI Style 1.33 18.5% 16
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 16.6% 163
qvsick Help Conan 10! OI Style 1.33 22.7% 66
tpcpplar Popular ICPC 1.33 28.8% 16
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 20.0% 4
fc062_seqag Free Contest 62 - SEQAG Free Contest 1.33 26.7% 38
fc041_cab Free Contest 41 - CAB Free Contest 1.33 21.7% 22
fc041_buggy Free Contest 41 - BUGGY Free Contest 1.33 39.6% 14
fct018_grcolor2 Free Contest Testing Round 18 - GRCOLOR2 Free Contest 1.33 28.5% 57
fct018_fliprow Free Contest Testing Round 18 - FLIPROW Free Contest 1.33 26.0% 30
fc074_lixi Free Contest 74 - LIXI Free Contest 1.32 23.7% 22
fct014_spacetravel Free Contest Testing Round 14 - SPACETRAVEL Free Contest 1.32 30.6% 13
anarc09i Kind of a blur ICPC 1.31 61.5% 7
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 29.4% 16
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 8.0% 45
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 10
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 17.0% 6
fc039_albinuta Free Contest 39 - ALBINUTA Free Contest 1.31 0.0% 0
fc068_candy Free Contest 68 - CANDY Free Contest 1.31 48.9% 11