1

Một số tính năng mới trong tháng 4 và 5

posted on May 16, 2021, 10:57 a.m.

Trong tháng 4 cũng như đầu tháng 5 này, đội ngũ dev hùng hậu gồm 3 + 2 người của VNOJ đã cật nhật thêm một số tính năng mới sau đây:

1. Đổi ngôn ngữ dễ dàng hơn

Từ nay các bạn có thể đổi ngôn ngữ trang web bằng cách nhấn vào lá cờ ở góc phải trên của trang web, thay vì phải kéo xuống cuối trang để chọn.

2. Tag spoiler trong bình luận và nội quy bình luận

Để tiện cho các bạn trao đổi bài tập, chúng mình có thêm tính năng gõ spoiler ở phần bình luận:

Bài A + B làm thế này

Sử dụng toán tử +

Kết quả sẽ là A + B

Thế là xong bài

Chi tiết xem ở đây

Cạnh đó, chúng mình cũng thêm nội quy của việc bình luận, phát ngôn trên trang web VNOJ, các bạn có thể tham khảo nội quy bình luận

3. Hệ thống tính điểm đóng góp.

Ngoài hệ thống tính điểm làm bài, VNOJ đã có thêm hệ thống điểm đóng góp. Các bạn có thể xem điểm đóng góp ở bảng xếp hạng.

Người dùng có thể đạt được điểm đóng góp bằng 2 cách:

  • Nhận được upvote từ các bình luận, mỗi upvote trong bình luận sẽ nhận được 1 điểm đóng góp.
  • Báo lỗi đề bài bằng cách "Báo cáo vấn đề" ở phần đề bài, với lần báo cáo mà được admin xem xét là mang tính đóng góp thì bạn sẽ được nhận 5 điểm đóng góp. Để báo cáo vấn đề của một đề bài bất kỳ, bạn có thể nhấn vào nút "Báo cáo vấn đề" ở cuối của đề bài, trước phần bình luận.

4. Hệ thống điểm tổ chức

Mỗi tổ chức sẽ có điểm được tính bằng tổng có trọng số của các người dùng thuộc tổ chức đó.

Các bạn có thể xem điểm của tổ chức ở đây

Cách tính điểm của tổ chức: chọn ra 100 người dùng có điểm cao nhất của tổ chức, gọi điểm của người thứ ~i~ là ~p[i]~, điểm của tổ chức được tính bằng công thức: $$D = \sum_{i=0}^{99} 0.95^i \times p[i]$$

5. Hiện thị top user & top contributor ở trang chủ

Ta sẽ thấy top 5 người có điểm cao nhất và top 5 người có điểm đóng góp cao nhất khi vào trang chủ của VNOJ. Bảng xếp hạng này sẽ được cập mỗi 24 giờ.

6. Hiện thị tên tổ chức của người dùng ở bảng xếp hạng

Tổ chức của người dùng sẽ được hiện cạnh tên của họ trong bảng xếp hạng.

7. Cho phép chèn đề bài PDF

Ví dụ đề bài này sẽ có phần PDF: predhbb21_parallel2

8. Hiển thị các lần tham gia ảo trên bảng xếp hạng của contest

Trước đây bảng xếp hạng chỉ hiển thị những thí sinh tham gia chính thức, từ nay các thí sinh tham gia ảo (virtual) cũng sẽ được hiển thị lên bảng xếp hạng, và được phân biệt với thí sinh tham gia chính thức bằng con số ở cạnh tên. Con số đó biểu thị cho lần tham gia ảo của thí sinh đó.

9. Devlog

Về chi tiết hơn các tính năng cũng như fix bug thì các bạn có thể xem nhật ký dev của bọn mình ở đây: devlog


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.