[Mirror] VNOI CUP 2024 - Qualification Round 1

Problems

# Problem Points Editorials
1 Chopsticks 500 Editorial
2 Exchange Gems 1000 Editorial
3 And... 1750 Editorial
4 Magnets 2250 Editorial
5 Zigzag 2500 Editorial
6 K Subsequence 3250 Editorial
7 Sum And Query 4000 Editorial
All problems


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    doanthevu123456789  commented on June 1, 2024, 3:44 a.m.

    Cho mình hỏi vòng thi này là vòng bình thường thôi đúng không vậy ? do mình lần đầu tham gia contest ấy ạ mình cảm ơn ý kiến của các bn


  • 0
    Vinhzn08  commented on May 30, 2024, 12:34 p.m.

    hi