Bedao OI Contest 1 - Day 2

Announcements

When Title Description
September 17, 2023, 20:08 Sửa yêu cầu bài Sao chép mảng

Sau khi thực hiện q truy vấn, hãy cho biết phần từ nhỏ nhất trong từng mảng ~A_0~, ~A_1~, ..., ~A_q~

September 17, 2023, 20:02 Nhập xuất file

Chú ý: Các bài tập trong contest đều sử dụng nhập xuất file


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  tink29lenhuttri32  commented on Sept. 20, 2023, 7:11 a.m.

  Het cuu


 • 0
  tink29lenhuttri32  commented on Sept. 20, 2023, 7:10 a.m.

  Het cuu


 • -11
  l1i3nh  commented on Sept. 17, 2023, 12:41 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -6
   l1i3nh  commented on Sept. 17, 2023, 12:53 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  faker  commented on Sept. 17, 2023, 12:38 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -4
   Khanhcsp2  commented on Sept. 17, 2023, 12:58 p.m.

   Nguyen Quang Khai ngu


 • -10
  K1_GTDANG  commented on Sept. 17, 2023, 12:23 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -13
  K1_GTDANG  commented on Sept. 17, 2023, 12:15 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -19
  longan1234  commented on Sept. 17, 2023, 7:23 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -18
  longan1234  commented on Sept. 17, 2023, 7:23 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -15
  l1i3nh  commented on Sept. 17, 2023, 6:21 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -12
  l1i3nh  commented on Sept. 17, 2023, 6:20 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -17
  tienle0103  commented on Sept. 17, 2023, 12:57 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -28
  trongtenlinhcbhk64  commented on Sept. 14, 2023, 8:09 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -37
  dangduc2102  commented on Sept. 14, 2023, 12:55 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.