Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 18.2% 2
mtriarea Maximum Triangle Area ICPC 0.63 30.2% 157
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 28.5% 194
mecung Mê cung OI Style 0.75 20.3% 56
mele3 MELE3 ICPC 0.44 58.5% 43
meo Mèo OI Style 1.82 18.8% 11
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 22.8% 18
sqrt_h Minimum Distance Educational 1.00 6.8% 21
sqrt2_d Minimum Distance Educational 0.70 31.6% 29
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 55.6% 47
vnoicup22_final_b Modulo collision VNOI Cup 0.80 18.8% 42
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
vnoicup23_final_g MofK and Equipment Installation VNOI Cup 1.80 15.1% 7
mofkcup_r1_d Mofk Cup Round 1 - ARTS Bedao Contest 0.70 14.0% 31
mofkcup_r1_a Mofk Cup Round 1 - HERO Bedao Contest 0.20 15.8% 290
mofkcup_r1_c Mofk Cup Round 1 - PAPER Bedao Contest 0.50 16.3% 72
mofkcup_r1_b Mofk Cup Round 1 - ROBOT Bedao Contest 0.30 13.1% 78
mofkcup_r1_f Mofk Cup Round 1 - TREASURE Bedao Contest 1.20 9.6% 17
mofkcup_r1_e Mofk Cup Round 1 - XORSHIFT Bedao Contest 1.00 9.4% 18
mofkcup_r2_d Mofk Cup Round 2 - COUNTING Bedao Contest 0.70 20.1% 33
mofkcup_r2_f Mofk Cup Round 2 - COWORKING Bedao Contest 1.20 4.6% 3
mofkcup_r2_a Mofk Cup Round 2 - COWSHEDS Bedao Contest 0.30 20.0% 130
mofkcup_r2_b Mofk Cup Round 2 - ROCK-PAPER-SCISSOR Bedao Contest 0.40 10.0% 40
mofkcup_r2_c Mofk Cup Round 2 - SUFFIX ARRAY Bedao Contest 0.50 13.6% 17
mofkcup_r2_e Mofk Cup Round 2 - YET ANOTHER BINARY STRING PROBLEM Bedao Contest 1.00 10.1% 18
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8
morsedec Morse decoding ICPC 1.29 31.4% 102
mkuhar Most Servings Meal ICPC 0.67 34.2% 99
qtreev Một bài tập về cây ICPC 1.25 19.1% 68
heap1 Một chút về Huffman Tree ICPC 0.12 34.7% 595
mtwalk Mountain Walking ICPC 0.16 30.9% 693
meterain Mưa thiên thạch ICPC 0.26 31.4% 274
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 35.0% 502
movies Mua vé xem phim ICPC 0.40 66.7% 8
landk Mua đất OI Style 1.48 16.7% 14
numvn Multiples ICPC 1.23 36.5% 31
nhpaint Naruto học máy tính ICPC 0.84 61.9% 24
sboost Need For Speed OI Style 0.23 46.2% 18
vnoicup22_r2_a Neko on a tour VNOI Cup 0.20 37.2% 644
mnered NERED ICPC 0.36 77.8% 36
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 30.7% 408
netwrknb Network OI Style 1.03 33.8% 83
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vnoicup23_final_c ngfam the Navigator VNOI Cup 0.70 13.8% 73
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 13.0% 11
cflag2 Người yêu của pirate ICPC 1.10 46.2% 6
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 38.3% 84
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 39.5% 683
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 38.5% 5
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 16.7% 2