Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
cijevi Cijevi ICPC 0.43 55.0% 10
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0.41 34.4% 48
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0.40 34.7% 66
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 5.5% 6
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 44.7% 228
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0.11 36.5% 116
cheap Heap Counting ICPC 1.67 60.0% 3
chatchit Chat chit OI Style 0.12 38.9% 87
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.8% 325
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0.70 35.1% 23
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0.60 46.6% 75
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0.40 36.4% 40
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0.30 36.6% 61
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1.00 35.8% 18
cf_edu2e Codeforces Educational 2E - Lomsat gelral Educational Codeforces 0.60 37.5% 78
cf_edu2d Codeforces Educational 2D - Area of Two Circles' Intersection Educational Codeforces 0.40 37.1% 36
cf_edu2c Codeforces Educational 2C - Make Palindrome Educational Codeforces 0.20 47.5% 110
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1.00 22.0% 10
cf_edu1e Codeforces Educational 1E - Chocolate Bar Educational Codeforces 0.40 41.5% 88
cf_edu1d Codeforces Educational 1D - Igor In The Museum Educational Codeforces 0.30 29.4% 149
cf_edu1c Codeforces Educational 1C - Nearest Vectors Educational Codeforces 0.70 29.8% 82
cflag2 Người yêu của pirate ICPC 1.10 44.4% 4
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.2% 197
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 41.2% 7
cbuying Chocolate Buying OI Style 0.14 30.1% 182
cavli Cavli ICPC 1.57 25.0% 1
catgo Cắt gỗ OI Style 0.43 32.8% 125
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 58.7% 128
castle Xây dựng lâu đài ICPC 0.59 34.1% 21
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 13.3% 2
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 32.3% 333
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 15.4% 4
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 0.0% 0
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 23.5% 4
c11water Đọng nước OI Style 0.41 34.4% 186
c11trcnt Bắn máy bay OI Style 0.30 51.0% 140
c11touch Bảng ô vuông OI Style 0.36 29.7% 31
c11test Kiểm tra năng lực OI Style 1.45 31.8% 3
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 34.5% 32
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 38.5% 5
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 60.1% 71
c11str2 Tiền tố và hậu tố OI Style 0.23 34.4% 175
c11str String ICPC 0.94 26.7% 8
c11star Counting Star OI Style 1.40 15.4% 17
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 75.0% 3
c11seven Dãy số và số 7 OI Style 1.01 32.7% 15
c11seq4 C11SEQ4 OI Style 1.31 28.8% 11
c11seq3 Dãy số OI Style 0.18 50.7% 102
c11seq2 Thứ tự dãy con OI Style 0.69 39.7% 26