Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
lem7 COMPANY OI Style 0.83 67.9% 19
lgame Trò chơi của Lala OI Style 0.63 35.9% 21
light Hệ thống đèn ICPC 0.34 51.6% 83
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 50.1% 766
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.5% 3773
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 37.3% 2754
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 27.9% 150
lites Bật đèn OI Style 0.18 39.5% 613
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 66.7% 30
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 38.7% 817
lott Xổ số ICPC 0.32 59.4% 29
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 25.3% 48
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 25.6% 228
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 8.5% 38
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 53.1% 332
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 15.1% 10
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 9.2% 7
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 20.9% 24
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 28.6% 8
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 25.3% 165
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 45.7% 40
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 63.5% 143
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 26.3% 5
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 57.7% 12
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 14.1% 37
lsortvn LSORT OI Style 0.56 60.5% 23
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 30.0% 3
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 55.2% 12
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 30.1% 18
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 50.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 57.8% 327
lubenica Lubenica OI Style 0.20 41.7% 676
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 23.3% 168
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 43.0% 245
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 41.9% 82
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 64.9% 185
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 46.3% 52
mafija Mafia OI Style 1.13 25.4% 12
majmun MAJMUN ICPC 0.99 24.4% 11
majstor Majstor ICPC 0.24 83.8% 25
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 25.0% 7
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 71.4% 5
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.7% 21
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 56.3% 7
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 50.3% 391
match2 Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu ICPC 0.22 44.4% 141
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 16.9% 18
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 44.2% 430