Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 5.2% 68
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 39.8% 498
vnoicup23_final_e lanhf and the VNOI Cup T-Shirt Distribution Process VNOI Cup 0.90 36.5% 18
nktardy Lập lịch giảm thiểu trễ hạn OI Style 0.35 21.5% 92
car Lập lịch sửa chữa ô tô ICPC 0.10 31.2% 691
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 45.6% 229
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 44.3% 83
nk2mfs Lập lịch trên hai máy OI Style 0.16 63.6% 144
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 6.6% 15
mlaserp Laser Phones ICPC 0.20 37.8% 49
latgach Lát gạch ICPC 0.06 24.3% 1206
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 47.2% 43
latgach4 Lát gạch 4 ICPC 0.15 40.7% 1011
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 63.6% 217
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 57.8% 67
lazycows Lazy Cows ICPC 0.62 20.6% 60
lehoi Lễ hội Chưa phân loại 1.50 29.0% 32
vnoicup23_r3_a Leaking AC Unit VNOI Cup 0.20 39.4% 644
nkleaves Leaves OI Style 0.94 42.0% 224
bongda Lịch thi đấu bóng đá ICPC 0.59 46.4% 36
sqrt2_b Line Queries Educational 0.80 15.5% 30
vnoicup23_r1_a Love Triangle VNOI Cup 0.20 54.4% 1499
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
lsortvn LSORT OI Style 0.56 59.1% 23
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.5% 836
vnoicup22_final_c Lục bát poem VNOI Cup 0.80 14.7% 15
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 20.2% 10
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 42.7% 273
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 24.1% 200
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 55.9% 811
mincost Luồng với chi phí nhỏ nhất ICPC 0.34 39.6% 104
power Lũy thừa ICPC 0.17 32.1% 878
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 19.7% 28
mmmgame M & M Game ICPC 0.41 48.2% 90
c11id Mã số OI Style 0.20 37.3% 275
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.6% 108
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 1.00 35.3% 4
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 1.50 20.0% 1
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.60 12.1% 7
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.40 42.0% 113
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.40 54.7% 72
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 1.20 33.3% 19
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.20 52.1% 272
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.20 36.3% 128
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 1.00 11.0% 7
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 1.50 12.5% 1
mafija Mafia OI Style 1.13 8.8% 13
vnoicup23_r2_d Magic Forest VNOI Cup 0.70 13.5% 143
majmun MAJMUN ICPC 0.99 41.3% 21
majstor Majstor ICPC 0.24 84.6% 27