Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
c11seq Dãy số OI Style 0.30 27.4% 175
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 55.8% 28
c11prime Số nguyên tố OI Style 1.23 21.4% 554
c11post Đưa quà OI Style 1.57 23.9% 44
c11pnum Số nguyên tố! OI Style 0.37 16.1% 353
c11pipi JOO PIPI OI Style 0.74 23.8% 5
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 41.0% 97
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 81.8% 9
c11pass Mật mã OI Style 0.86 0.0% 0
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 32.6% 401
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 24.2% 8
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 33.3% 1
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 50.0% 12
c11km Khuyến mãi ICPC 0.39 46.9% 183
c11id Mã số OI Style 0.20 36.2% 199
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 59.6% 28
c11genie Câu đố của thần đèn OI Style 0.36 46.0% 58
c11gar Khu vườn hoa OI Style 0.77 47.4% 8
c11game2 Trò chơi với bảng số OI Style 0.67 63.5% 29
c11game1 Trò chơi ngọt ngào ICPC 0.98 0.0% 0
c11fbr Free Bracket OI Style 1.14 14.8% 8
c11doll Búp bê nga OI Style 0.78 35.3% 25
c11dk2 C11DK2 OI Style 0.89 39.7% 28
c11dk1 Những chiếc lá mùa thu ICPC 0.62 37.8% 29
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 50.0% 43
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 70.3% 59
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 66.7% 4
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.4% 328
c11cal Tính toán OI Style 0.49 44.4% 77
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 39.8% 95
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11bc3 Color Ball OI Style 1.48 46.7% 33
c11bc2 Robin OI Style 0.24 44.4% 303
c11bc1 The country of heaven OI Style 0.75 36.6% 76
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 40.7% 10
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 8.7% 10
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
bwpoints VOI 11 Bài 4 - Nối điểm đen trắng HSG Quốc gia 0.09 43.7% 651
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
bwchess Bàn cờ trắng đen TST Training 1.00 24.3% 7
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 4
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
bracket Dãy ngoặc ICPC 0.38 48.2% 62
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
boxes Boxes ICPC 0.89 16.3% 7
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1