Free Contest - IOI Practice Contest 2021

Để giúp đội IOI Việt Nam luyện tập chuẩn bị cho kỳ thì IOI 2021 sắp đến, Free Contest sẽ tổ chức kỳ thi IOI Practice Contest 2021.

IOI Practice Contest 2021 sẽ được tổ chức vào 17:00 – 22:00, Chủ nhật, ngày 13/06/2021. Kỳ thi lần này sẽ có 4 bài tập để các bạn giải trong vòng 5 tiếng với độ khó tương đương với kỳ thi IOI.

Xem thông tin về kỳ thi tại: https://freecontest.net/contests/ioi-practice-contest-2021Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.