Bedao OI Contest 1 - Day 1

Announcements

When Title Description
September 16, 2023, 21:20 Chấm lại bài

Bọn mình đã bổ sung điểm cho test ví dụ và chấm lại các bài nộp, kết quả không bị ảnh hưởng.

September 16, 2023, 20:00 Nhập xuất file

Chú ý: Các bài tập trong contest đều sử dụng nhập xuất file


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  tink29lenhuttri32  commented on Sept. 20, 2023, 7:11 a.m.

  Ok


 • -13
  Ngumaconsi  commented on Sept. 16, 2023, 12:55 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  LeDinhHuan  commented on Sept. 16, 2023, 12:40 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -8
  YougiTuber  commented on Sept. 16, 2023, 12:34 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  nezuko2410  commented on Sept. 16, 2023, 12:06 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  prohacker  commented on Sept. 16, 2023, 10:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -69
  dangduc2102  commented on Sept. 14, 2023, 12:54 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -22
  KIET22  commented on Sept. 13, 2023, 8:53 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -29
  trongtenlinhcbhk64  commented on Sept. 13, 2023, 8:47 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   LeKienThanh69  commented on Sept. 17, 2023, 10:52 a.m.

   Dễ hơn nhiều nha