Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.0% 959
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 37.4% 22
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 12.3% 32
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 36.4% 4
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
qtknap Túi Fibonacci ICPC 1.04 0.0% 0
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.9% 255
qtreev Một bài tập về cây ICPC 1.25 21.8% 49
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 11.6% 114
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.1% 74
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 52.0% 64
queennb Queens OI Style 0.57 71.7% 39
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
qvescape Help Conan 9 ! OI Style 1.25 32.3% 18
qvsick Help Conan 10! OI Style 1.33 21.6% 20
rabgame Trò chơi thỏ OI Style 0.66 44.1% 33
rabgame1 RABGAME - Hard version OI Style 1.07 20.0% 6
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
raovuon Rào Vườn ICPC 1.07 45.7% 18
raygun Ray Gun OI Style 1.14 30.7% 52
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 31.3% 71
rec04 Hình chữ nhật ICPC 0.60 31.0% 5
rect1 Các hình chữ nhật ICPC 0.65 28.6% 3
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 40.0% 11
rectp Chu vi các hình chữ nhật ICPC 0.89 22.4% 23
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.2% 242
regions REGIONS OI Style 1.63 28.0% 6
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 25.0% 3
reljef Reljef ICPC 1.25 0.0% 0
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 36.4% 4
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 40.6% 126
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 38.7% 69
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 16.7% 29
rivers IOI05 Rivers OI Style 1.48 41.3% 15
rmq_board Bảng Educational 2.00 17.2% 39
rmq_divseq Chia dãy Educational 0.00 32.6% 57
rmq_gcdmax Văn chương lai láng Educational 0.60 43.3% 28
rmq_kbracket Dãy ngoặc bậc K Educational 0.50 20.6% 31
rmq_rook Quân xe Educational 0.60 28.2% 18
rmq_simpseq Tối giản Educational 0.00 29.5% 55
rmq_threenum Threenum Educational 0.00 24.6% 35
rmq_torture Fill in the blanks Educational 1.00 16.4% 14
rngmanipulation RNG Manipulation Chưa phân loại 1.50 12.8% 51
roads Roads ICPC 0.17 25.1% 262
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.5% 162
robot2 Robot OI Style 1.11 0.0% 0
rocks Rocks Game OI Style 0.28 58.3% 6
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 51.2% 16
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.2% 250