Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 27.3% 40
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 13
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 80.0% 21
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 54.9% 81
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 23.3% 60
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.1% 7
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 39.5% 46
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 54.1% 1014
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.4% 196
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 40.4% 56
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 20.5% 62
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 9.7% 23
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 39.4% 13
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 29.6% 124
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 50.0% 107
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 38.0% 37
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 15.8% 12
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 15.7% 24
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 28.9% 149
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 33.0% 228
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 42.3% 202
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 22.3% 17
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 33.3% 3
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.7% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 56.3% 8
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 22.8% 60
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 28.0% 124
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 38.2% 10
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 27.9% 15
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 36.4% 5
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 40.0% 78
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 18.2% 2
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 9.2% 6
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 11.7% 7
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 37.9% 19
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.9% 14
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 20.9% 46
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 25.0% 3
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 57.7% 341
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 16.0% 19
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0