Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
light Hệ thống đèn ICPC 0.34 51.8% 64
linegame VOI 09 Bài 1 - Trò chơi với băng số HSG Quốc gia 0.08 49.3% 562
liq Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) ICPC 0.04 44.8% 2505
lis Dãy con tăng dài nhất (bản khó) ICPC 0.05 38.0% 1798
lites Bật đèn OI Style 0.18 37.7% 397
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 62.5% 24
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 36.6% 603
lott Xổ số ICPC 0.32 65.1% 19
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 28.7% 156
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 41.8% 236
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 43.5% 29
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 62.4% 102
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 14.1% 28
lsortvn LSORT OI Style 0.56 64.7% 8
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 52.0% 9
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 54.6% 205
lubenica Lubenica OI Style 0.20 43.2% 406
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 43.4% 195
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 38.6% 64
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 66.5% 146
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 41.3% 35
majstor Majstor ICPC 0.24 92.3% 19
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 2
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 51.9% 285
match2 Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu ICPC 0.22 43.6% 81
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 45.2% 271
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 35.2% 606
maxarr2 Help Conan 13! OI Style 0.56 44.7% 16
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 44.5% 82
maxnum MAXNUM ICPC 0.18 33.6% 68
mbeewalk Bee Walk ICPC 0.32 41.0% 43
mbipalin Bipalindrome ICPC 0.40 38.5% 55
mblast BLAST ICPC 0.18 69.2% 122
mbus Xe buýt OI Style 0.41 40.5% 55
mcards Card Sorting ICPC 0.33 51.0% 72
mchaos Chaos Strings ICPC 0.33 56.5% 41
mcirgame Point Connection Game in a Circle ICPC 0.31 32.4% 7
mcityhal Repair City Hall ICPC 0.14 86.7% 51
mclean Cleaning Robot ICPC 0.29 17.2% 68
mclonum Closest Number ICPC 0.33 29.8% 16
mcoins Coins Game ICPC 0.24 59.0% 127
mconvoi Con Voi ICPC 0.55 36.4% 70
mdigits Counting Digits ICPC 0.32 55.9% 59
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.5% 208
mdolls Nested Dolls ICPC 0.23 35.9% 220
median Phần tử trung vị ICPC 0.39 37.9% 153
mele2 ELEVATOR II ICPC 0.45 31.2% 58
mele3 MELE3 ICPC 0.44 51.7% 27
message Truyền tin ICPC 0.10 42.8% 643
meterain Mưa thiên thạch ICPC 0.26 29.7% 187