Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 66.7% 13
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 78.6% 20
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 53.8% 65
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.1% 7
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 23.4% 51
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 100.0% 1
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 100.0% 2
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 0.0% 0
v11str Tìm xâu OI Style 1.03 19.0% 63
v11tour Du lịch OI Style 0.70 53.3% 8
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.7% 183
v8mayors Thị trưởng OI Style 1.04 30.0% 3
v8org Tổ chức đối lập OI Style 0.15 61.7% 289
v8score Chấm điểm OI Style 0.13 25.3% 236
v8sort Sắp xếp OI Style 0.28 45.6% 51
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 60.1% 504
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 23.0% 16
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 56.1% 185
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 68.7% 307
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 31.6% 6
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 40.7% 783
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 75.0% 3
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 42.9% 347
vector Tổng vector ICPC 0.14 32.1% 241
vknights Quân mã OI Style 0.58 35.3% 107
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vm15swap VM 15 Bài 05 - Đổi chỗ VNOI Marathon 1.95 8.3% 1
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 17.5% 2
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 40.0% 2
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 39.2% 46
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 59.5% 19
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 17.0% 65
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 15.4% 10
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 35.1% 13
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 38.5% 26
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 38.3% 20
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmdaobit VM 15 Bài 01 - Đảo bit VNOI Marathon 0.48 66.7% 21
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 50.0% 1
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 23.1% 3