Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
lis2vn Another Longest Increasing Subsequence Problem ICPC 1.20 28.2% 170
lites Bật đèn OI Style 0.18 39.1% 798
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.4% 35
lnacs VOI 10 Bài 1 - Dãy con chung không liền kề dài nhất HSG Quốc gia 0.08 37.9% 1014
lott Xổ số ICPC 0.32 59.7% 30
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 12.5% 4
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 25.5% 54
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 24.9% 280
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 8.0% 45
lqdgonme Dãy con chung dài nhất (new ver) ICPC 0.18 52.5% 392
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 17.1% 12
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 13.0% 11
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 22.0% 31
lqdqper Truy vấn hoán vị ICPC 1.07 23.1% 9
lqdrace Race (IOI 2011) OI Style 1.23 24.2% 262
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 49.6% 50
lqdxeui 2 xe ủi ICPC 0.45 62.9% 183
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 17.5% 7
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 44.2% 16
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 14.9% 41
lsortvn LSORT OI Style 0.56 59.1% 23
lspalin Bậc Palindrome OI Style 0.95 46.2% 6
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 47.1% 16
lsrle RLESTRING ICPC 1.11 31.8% 20
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 83.3% 5
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 2
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.3% 385
lubenica Lubenica OI Style 0.20 42.6% 874
lucky13 LUCKY13 ICPC 0.82 24.3% 204
luckynum Lucky Numbers ICPC 0.14 41.9% 291
m00pair 0 0 Pairs ICPC 0.17 43.8% 97
m3tile LATGACH3 ICPC 0.12 63.8% 220
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 43.1% 86
mafija Mafia OI Style 1.13 8.5% 15
majmun MAJMUN ICPC 0.99 41.3% 21
majstor Majstor ICPC 0.24 82.9% 28
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 21.6% 8
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 75.0% 6
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 32.4% 25
mars VO 12 Bài 5 - Chỉnh sửa ảnh VNOI Online 0.86 54.5% 10
match1 Cặp ghép không trọng số ICPC 0.13 48.5% 503
match2 Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu ICPC 0.22 44.4% 163
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 18.5% 22
maugiao The problem for kid OI Style 0.49 44.1% 527
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 38.3% 877
maxarr2 Help Conan 13! OI Style 0.56 33.0% 29
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 18.9% 14
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 51.5% 173
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 18.2% 2