Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 36.8% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 11.1% 3
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 40.7% 2239
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.5% 3
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 37.5% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 1.7% 2
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 0.0% 0
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 7.9% 2
post A cộng B ICPC 0.01 68.1% 3914
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 34.4% 109
potato Ăn khoai ICPC 0.19 42.9% 90
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.2% 436
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.6% 78
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.1% 138
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 30.4% 173
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 26.4% 74
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 33.9% 155
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 65
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 743
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.0% 1024
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.4% 62
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.9% 86
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 54.8% 99
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 20.7% 174
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.3% 10
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.0% 252
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.9% 53
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.1% 81
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 19.1% 118
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.8% 643
ptree Cây P đỉnh (Cơ bản) ICPC 0.22 27.4% 183
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 11
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 21.2% 99
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.0% 196
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.9% 38
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 5.8% 49
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 6.1% 75
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 6.6% 61
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
pvhoi2_bddn PVHOI 2.0 - Bài 3 - Biến đổi dãy ngoặc GSPVH 1.00 15.0% 63
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 51.4% 205
pvhoi2_drawtree PVHOI 2.0 - Bài 5 - Vẽ cây GSPVH 0.70 17.5% 33
pvhoi2_dthp PVHOI 2.0 - Bài 6 - Đi tìm hạnh phúc GSPVH 0.70 43.7% 30
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 19.3% 56
pvhoi2_tccm PVHOI 2.0 - Bài 2 - Trò chơi con mực GSPVH 0.70 36.0% 73
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 62.1% 862