Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 66.3% 162
rrdomino RR và domino TST Training 1.00 29.8% 29
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 35.6% 286
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 5
salesman Salesman OI Style 1.38 25.0% 2
sboost Need For Speed OI Style 0.23 38.1% 8
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 19.2% 38
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.9% 14
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 23.5% 19
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 58.4% 54
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
search Dãy số OI Style 0.21 41.9% 51
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 16
sec Tin mật OI Style 0.33 46.0% 258
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Chưa phân loại 0.40 16.3% 351
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Chưa phân loại 1.90 14.1% 1
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Chưa phân loại 0.10 43.5% 886
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Chưa phân loại 0.10 49.1% 876
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Chưa phân loại 0.50 21.1% 226
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Chưa phân loại 0.15 33.0% 731
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Chưa phân loại 0.15 20.0% 413
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Chưa phân loại 0.50 15.4% 108
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Chưa phân loại 0.50 20.3% 73
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Chưa phân loại 1.60 22.3% 36
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Chưa phân loại 1.50 17.5% 8
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 9.5% 6
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.5% 174
setnja Setnja ICPC 0.41 28.2% 28
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 0.0% 0
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 43.7% 256
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 32.1% 58
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 4
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 31.6% 9
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 16.8% 59
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 49.3% 27
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.5% 11
slikar Slikar ICPC 0.58 33.3% 7
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 18.4% 13
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.7% 71
snseq Dãy số ICPC 0.35 50.0% 8
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.2% 156
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 5.6% 1