Editorial for The Amazing Race on This Wonderful World!


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Ta có thể thấy rằng, lúc đầu con ốc sên sẽ đi với tốc độ ~(t + s)~ cm/phút, còn sau khi ốc sên đi hết chiều dài mai rùa, nó sẽ đi với vận tốc ~t~ cm/phút.

Từ đây, ta có thể tính được thời gian tới đích của mỗi con ốc sên: nếu ~\dfrac{100}{t + s} \le \dfrac{10}{s}~ (ốc sên về đích trước khi đi hết chiều dài mai rùa), nó sẽ về đích sau ~\dfrac{100}{t + s}~ phút; ngược lại, nó sẽ về đích sau ~\dfrac{10}{s} + \dfrac{100 - \dfrac{10}{s} \cdot (t + s)}{t}~ phút. Sau đó, ta sẽ so sánh thời gian về đích của hai con ốc sên để biết con nào về đích sớm hơn.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  thienquynh  commented on Feb. 10, 2024, 5:59 p.m.

  Mn cho mình hỏi code này của mình sai ở đâu ạ https://ideone.com/O1VAFc


 • 1
  baolamdz  commented on May 14, 2023, 1:20 a.m.

  mình nghĩ nếu 100/(t+s) > 10/s thì kết quả sẽ là thời gian mà con rùa về đích luôn để cho dễ hiểu:D res = 90/t


  • -14
   KAKOII  commented on May 14, 2023, 1:53 a.m. edit 8

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.