Educational Segment Tree Contest - ITMIX

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Educational Segment Tree Contest - Anh Nguyên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 2
  CBNK28_XUANTHAO   commented on July 24, 2022, 10:10 p.m.

  cách giải khác thay vì dùng IT

  sử dụng thuật toán chia căn và 3 mảng lazy update các căn đó tương ứng cho các truy vấn 1,2,3

  độ phức tạp : m*sqrt(n)


 • 1
  dajunctic   commented on Jan. 17, 2022, 9:55 p.m.

  Bài này không dùng segment ạ, em dùng segment có thêm lazy add với lazy change vào xong mle :(


 • 0
  huynguyen   commented on Dec. 21, 2021, 9:15 p.m.

  cho e hỏi bài này có cần sử dụng số nguyên lớn không ạ!!


  • 2
   YugiHackerKhongCopCode   commented on Dec. 21, 2021, 10:49 p.m.

   Chắc là không vì truy vấn 4 phải mod rồi


   • 0
    huynguyen   commented on Dec. 21, 2021, 11:48 p.m.

    Vâng ạ, E AC rồi, không cần dùng số lớn ạ!