Bedao PROM Hay Không? Hay Hay

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Do ở nhà nghỉ dịch quá lâu nên các bạn trong lớp ntkwan có vẻ đã quên hết mặt nhau. Vì vậy ntkwan quyết định tổ chức một buổi dạ hội với sự góp mặt của tất cả các thành viên trong lớp để chúc mừng năm mới và chuẩn bị tinh thần quay trở lại trường học.

Có tổng cộng ~N~ bạn tham gia dạ hội. Trong buổi dạ hội, mỗi bạn nam sẽ khiêu vũ với ~X~ bạn nữ khác nhau, và mỗi bạn nữ cũng sẽ khiêu vũ với ~Y~ bạn nam khác nhau. Tuy nhiên, do sơ suất, ntkwan đã làm mất tờ giấy ghi số bạn nam và số bạn nữ sẽ tham gia dạ hội.

Bạn hãy giúp ntkwan tính số bạn nam và số bạn nữ tham gia dạ hội nhé!

Input

  • Dòng đầu chứa số test ~T~ (~1 \le T \le 10^4~).
  • ~T~ dòng tiếp theo, dòng thứ ~i~ chứa dữ liệu của test case thứ ~i~, bao gồm: ~3~ số ~N, X, Y~ (~2 \le X, Y \le N \le 10^9~).

Output

  • Ứng với mỗi test case, in ra hai số ~A~ và ~B~ thể hiện số lượng bạn nam và số lượng bạn nữ, nếu số lượng bạn nào chiếm ít hơn thì in đầu tiên và theo sau là số lượng bạn chiếm nhiều hơn.
  • Biết rằng với mỗi input đảm bảo đều có đáp án nguyên dương.

Sample Input

2
10 2 3
126 80 40

Sample Output

4 6
42 84

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • -17
    AnhTuan_BG  commented on Jan. 12, 2022, 10:24 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.