Bedao Regular Contest 01 - GCDMAX

View as PDF

Submit solution


Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong vũ trụ bao la, có một nơi được gọi là "Đại Lục Đấu Khí". Ở đây không có các hệ ma pháp, chỉ có đấu khí. Người người tu luyện đấu khí, đợi đến một ngày đột phá bình cảnh, tiến lên một cảnh giới mới: Đấu Khí, Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, ..., Đấu Thánh, Đấu Đế. Ở thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Vì vậy sức mạnh ở đây là yếu tố quan trọng nhất.

iostream tu luyện ~N~ loại võ công, mỗi loại được đánh số từ ~1~ đến ~N~. Loại võ công thứ ~i~ có sức mạnh là một số nguyên dương ~a_i~ ~(a_i \leq 10^9)~. Sức mạnh của iostream là số nguyên dương ~X~ lớn nhất mà mọi phần tử của dãy ~a_1, a_2, a_3, …, a_N~ đều chia hết cho ~X~. Khi đột phá một cảnh giới, iostream có thể thay đổi giá trị của một số trong dãy bằng một giá trị nguyên dương bất kì từ ~1~ đến ~10^9~. Hôm nay là ngày iostream đột phá từ Đấu Sư lên Đại Đấu Sư, nhưng vẫn chưa biết nên thay đổi số nào trong ~N~ số đó để đạt được sức mạnh lớn nhất, các bạn coder hãy giúp iostream tìm ra sức mạnh lớn nhất có thể nhé!

Input

 • Dòng đầu tiên chứa duy nhất số nguyên dương ~N~.
 • Dòng thứ hai chứa ~N~ số nguyên dương ~a_1, a_2, a_3, …, a_N (a_i \leq 10^9)~

Output

 • Duy nhất một dòng chứa sức mạnh của iostream sau khi đột phá.

Sample Input:

5
4 4 3 12 8

Sample Output:

4

Subtask:

 • ~30\%~ số test có ~N \leq 10^3~
 • ~70\%~ số test có ~N \leq 10^6~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  LeMinhDuc  commented on Oct. 18, 2021, 2:49 p.m.

  Spoil

  nếu n >= 2 thì lưu ý t/c gcd(n, gcd(n, m)) = gcd(n, m)


 • -4
  _nlmky04  commented on Sept. 20, 2021, 2:08 a.m. edit 2

  Bài này hình như test còn yếu Tui làm test 3 3 7 15 out ra 1 vẫn AC được


  • -17
   lukaqdarkk  commented on Sept. 20, 2021, 2:48 a.m. edit 2

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


   • 0
    hung3a8  commented on Sept. 20, 2021, 2:51 a.m.
    Không comment lời giải chi tiết. Nếu bạn muốn đóng góp lời giải chi tiết, hãy liên lạc với admin qua discord. Tuy nhiên bạn có thể comment hint làm bài. Hint làm bài nên cho vào spoiler. Nếu comment của bạn hint nhiều nhưng mà không cho vào spoiler, admin có quyền thêm spoiler vào comment của bạn. (Nội quy này không được áp dụng với phần comment của các lời giải).
    

    Bạn này để comment trong link nên có thể được tính như một cách spoiler.


   • 1
    leduykhongngu  commented on Sept. 20, 2021, 2:50 a.m.

    được upcode mà bạn, chỉ là không up trực tiếp code/solution mà không có spoiler