Bedao Mini Contest 06 - INTERNET

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong giấc mơ vào năm ~2121~, mạng Internet giờ đây tràn ngập virus, mật độ virus dày đặc tới mức chỉ cần mở Google lên cũng có khả năng dính virus! Đương nhiên máy tính sinh ra không phải chỉ để chơi Pikachu. Là một nhà bảo mật hàng đầu vũ trụ, Muối lại có một khuyết điểm là rất thích chơi game crack, dù đó là game online! Muối biết rằng một ngày đẹp trời mình có thể bị con virus bê hết đống tài liệu học tập đi nên đã viết ra một phần mềm bảo mật tầm thiên hà khó bị phá vỡ.

Là người nhiều khuyết điểm, Muối còn bị chứng hay quên đến mức không thể nhớ nổi mật khẩu phần mềm này. Muối chỉ nhớ rằng mật khẩu của mình là số nhỏ nhất biểu diễn dưới dạng tứ phân có độ dài là ~S~, chứa ~A~ chứ số ~1~, ~B~ chữ số ~2~, ~C~ chữ số ~3~ ~(A + B + C \leq S)~. Đương nhiên mật khẩu tầm thường như vậy thì sẽ rất dễ bị hack nên mật khẩu của Muối luôn có dạng đối xứng. Hãy giúp Muối tìm ra mật khẩu. Biết rằng mật khẩu dạng tứ phân không bao gồm những chữ số ~0~ vô nghĩa ở đầu.

Input

 • Dòng thứ nhất gồm số nguyên ~S~ ~(1 \leq S \leq 10^6)~.
 • Dòng thứ hai bao gồm số nguyên không âm ~A~, ~B~ và ~C~.

Output

 • Dòng duy nhất in ra phần dư của số thỏa mãn ở dạng thập phân trong phép chia cho ~727355608~. Nếu không tồn tại đáp án in ra Bedao!

Sample Input

3
2 1 0

Sample Output

25

Subtask

 • ~10\%~ số test có ~1\leq S \leq 10~
 • ~30\%~ số test có ~1 \leq S \leq 30~
 • ~60\%~ số test còn lại có ~1 \leq S \leq 10^6~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 4
  SPyofgame  commented on Sept. 3, 2021, 5:38 p.m. edited

  Bài vui phết UwU


 • 1
  manager  commented on Sept. 3, 2021, 4:36 p.m.

  spam 1 test đến chết :(