0

Cập nhật lời giải cho một số bài tập

posted on June 8, 2021, 5:20 p.m.

Nhằm giúp các bạn đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình làm bài, VNOJ đã cập nhật lời giải cho một số bài tập. Cụ thể, một số bài có mức điểm ~\leq 0.57~ sẽ được thêm lời giải, chủ yếu là code của các pro như Lăng Trung Hiếu, Nguyên Nguyễn flashmt, Phạm Văn Hạnh skyvn97... Các bạn có thể tìm thấy lời giải ở cột thông tin bên phải của bài tập.

Ví dụ, bài Trò chơi với những viên bi đã được cập nhật lời giải tại đây.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.