Trường THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai


Rank Username Points ▾ Problems count
1 1917 124.52 880
2 1950
StormgamingKhongCopCode
Nguyễn Ngọc Hưng
108.57 847
3 1584 67.96 319
4 1686 65.58 326
5 1762 55.52 236
6 1816
dlbm1302
Đào Lê Bảo Minh
42.92 144
7 1439
VanTruong
Lê Văn Trường
42.30 240
8 1784
VDH
Van Hoang
40.36 196
9 1404
thinhelzan842
Phạm Tấn Nhật Thịnh
28.64 112
10 1718
hypotheiss
Bùi Thành Hiếu
21.17 53
11 1343 19.40 71
12 1278
Pham_Vu1711
Phạm Minh Vũ
19.07 62
13 1004
lehoangtrong195
Lê Hoàng Trọng
17.90 81
14 1763
Lucky_Noob
Mai Vũ Phong
17.67 53
15 13.10 37
16 1741 11.30 26
17 1435 8.55 39
18 1322
dAd0qbu
Phan Nguyễn Huy Duy
7.71 41
19
vietng
Nguyễn Bảo Việt
5.53 28
20
TotallySomeone
Hồ Nguyên Minh
4.42 25
21 1058
levantruonghv
Lê Văn Trường
4.25 10
22 4.22 10
23 1141
chicken2k7
Trần Văn Kiểu
3.05 18
24 896 1.97 5
25
banhminong
Hữu Tây
1.44 4
26 1.32 4
27 953 1.24 7
28 0.83 5
29 0.75 1
30
truonganrcz
Nguyễn Công Trường An
0.59 3
31 0.23 3
32 1271 0.21 2
33 0.11 1
34 0.06 1
35 0.00 0
35 0.00 0
35
tmn134
Thân Minh Nguyên
0.00 0
35 0.00 0
35 0.00 0
35
TAM20221983
Nguyễn Thị Thanh Tâm
0.00 0
35 0.00 0
35
lieunachv
Nguyễn Thị Liêu Na
0.00 0
35
NPT06
Nguyễn Phúc Thịnh
0.00 0
35 0.00 0
35
trung135gl
Đặng Nguyêmx Đức Trung
0.00 0
35
HoLinhTG
Hồ Ngọc Khánh Linh
0.00 0
35
thanhcuanam1122
Phan Huy Hoàng
0.00 0
35
janislw_v_
Extraordinary Choller Jns
0.00 0
35
TruongVietHoangC8
Trương Việt Hoàng
0.00 0
35
Huyengialai
Phan Thị Huyện
0.00 0
35
nta002vn
Nguyễn Tiến Anh
0.00 0