Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia 2020 - Ngày 2

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học, năm học 2019 - 2020.

Ngày thi thứ hai.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    marvinthang   commented on Jan. 16, 2022, 6:54 p.m.

    cái này phải là ngày 2 chứ ạ