Olympic Sinh viên 2019 - Khối Không chuyên

Olympic Sinh viên 2019 - Khối Không chuyên


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 5
  leduykhongngu  commented on 6, Sep, 2021, 10:36 edited

  Các bạn lưu ý comment góp ý chứ không công kích nhau nhé, mình đã ban 1 bạn có thái độ công kích. Các bạn đọc lại nội quy comment nhé.

  Các bạn có thể thể hiện sự không đồng ý bằng cách downvote hoặc comment nhẹ nhàng!


 • -6
  huutrungle2001  commented on 5, Sep, 2021, 3:03

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • 1
   darkkcyan  commented on 5, Sep, 2021, 3:09

   Tại sao không ép đáp án thực về nguyên rồi in ra?


   • -7
    huutrungle2001  commented on 5, Sep, 2021, 18:30

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.