Olympic Sinh viên 2019 - Khối Không chuyên

Olympic Sinh viên 2019 - Khối Không chuyên


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 3
  leduykhongngu  commented on Sept. 6, 2021, 3:36 a.m. edited

  Các bạn lưu ý comment góp ý chứ không công kích nhau nhé, mình đã ban 1 bạn có thái độ công kích. Các bạn đọc lại nội quy comment nhé.

  Các bạn có thể thể hiện sự không đồng ý bằng cách downvote hoặc comment nhẹ nhàng!


 • -7
  huutrungle2001  commented on Sept. 4, 2021, 8:03 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   darkkcyan  commented on Sept. 4, 2021, 8:09 p.m.

   Tại sao không ép đáp án thực về nguyên rồi in ra?


   • -10
    huutrungle2001  commented on Sept. 5, 2021, 11:30 a.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.