Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 38.5% 4
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 36.0% 193
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 9
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 18.8% 7
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.7% 9
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.8% 23
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 27.7% 28
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 56.0% 121
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 32.2% 19
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 36.4% 16
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 0.0% 0
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.5% 20
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 32.4% 26
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 28.1% 34
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.0% 43
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 45.8% 8
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 22.1% 29
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 34.9% 2
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 35.4% 36
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 15.1% 12
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 37.7% 8
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 45.2% 12
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 43.3% 10
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 29.2% 7
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 19.0% 14
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 66.7% 10
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 33.3% 4
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 17.6% 33
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 9.1% 4
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 13.5% 5
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 22.2% 4
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 25.3% 44
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.9% 17
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 15.2% 5
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 30.5% 59
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 28.3% 31
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 39.5% 15
qbsegpar VOI 05 Bài 1 - Phân đoạn HSG Quốc gia 0.94 18.5% 78
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 0.0% 0
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 18.9% 61
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 28.6% 10
qbselect VOI 06 Bài 1 - Chọn ô HSG Quốc gia 0.12 27.6% 359
qbbishop VOI 06 Bài 2 - Quân tượng HSG Quốc gia 0.11 40.8% 205
qbcirarc VOI 06 Bài 3 - Kênh xung yếu HSG Quốc gia 1.01 23.3% 23