Problem list

ID Problem ▾ Category Points % AC # AC
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 69.3% 488
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.5% 329
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 56.7% 16
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - QUÂN MÃ Olympic 30/4 0.30 27.0% 377
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - TẢI TRỌNG TUYẾN ĐƯỜNG Olympic 30/4 0.40 71.4% 336
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 9.5% 49
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 0.8% 3
olp304_16_bear Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 2 - DU THÁM Olympic 30/4 0.60 39.3% 58
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV THÔNG MINH Olympic 30/4 0.50 16.8% 32
olp304_18_banhkeo Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 1 - BÁNH KẸO Olympic 30/4 0.30 47.0% 252
olp304_18_chiadat Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 2 - CHIA ĐẤT Olympic 30/4 0.40 37.4% 388
olp304_18_golf Olympic 30/4 2018 - Khối 10 - Bài 3 - GOLF Olympic 30/4 0.50 40.7% 239
olp304_18_rate Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 1 - Tần suất Olympic 30/4 0.40 22.1% 174
olp304_18_concor Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 2 - Thu thập thông tin Olympic 30/4 0.50 29.9% 55
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 7.6% 17
hsgso20_baba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 1 - BABA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.0% 219
hsgso20_permswap Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 2 - PERMSWAP Olympic chuyên KHTN 1.00 14.6% 21
hsgso20_notlimah Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 3 - NOTLIMAH Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
hsgso20_dta Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 4 - DTA Olympic chuyên KHTN 1.00 10.7% 15
hsgso20_ba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 1 - BA Olympic chuyên KHTN 1.00 10.9% 50
hsgso20_traffic Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 2 - Traffic Olympic chuyên KHTN 1.00 7.8% 22
hsgso20_gift Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 3 - GIFT Olympic chuyên KHTN 1.00 21.3% 48
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 0.0% 0
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.70 6.5% 27
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.70 18.4% 255
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.70 13.6% 37
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.70 10.7% 29
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.40 17.6% 423
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 29.4% 200
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 4.0% 63
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.40 19.7% 62
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 12.8% 6
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.8% 14
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.80 40.2% 482
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.80 34.1% 251
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 7.0% 91
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.40 9.3% 28
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 53.5% 1243
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.40 20.8% 313
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.40 9.1% 250
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.2% 3
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 1.1% 1
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 12.5% 35
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 11.3% 20
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - CẦU KÍNH Olympic Sinh Viên 1.00 43.1% 341
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Olympic Sinh Viên 1.00 11.2% 147
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - SẠC ẮC QUY Olympic Sinh Viên 1.00 9.4% 30