Kiềng ba chân

View as PDF

Submit solution

Points: 1.07 (partial)
Time limit: 0.38s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Ioicamp - marathon 05 - 06
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Trong một chuyến đi dã ngoại, BB muốn cùng các bạn bắc bếp nấu cơm trên khu đất cắm trại. Trên mặt đất có ~n~ hòn đá, không có ~2~ hòn đá nào có cùng vị trí. Mọi người sẽ chọn ra ~3~ trong số các hòn đá này để bắc nồi lên. ~3~ hòn đá phải được chọn sao cho bán kính hình tròn chứa chúng là nhỏ nhất vì nếu có một cái nồi nhỏ bắc được lên ~3~ hòn đá này thì cái nồi có bán kính lớn hơn cũng có thể bắc được lên ~3~ hòn đá này. Bạn hãy giúp BB tìm ra ~3~ hòn đá cần chọn.

Input

Dòng đầu tiên ghi số ~n~ là số hòn đá.

Trong ~n~ dòng sau, dòng thứ ~u~ ghi một cặp số nguyên ~x_{u}~, ~y_{u}~ là tọa độ của hòn đá thứ ~u~.

Output

Ghi ra bán kính hình tròn chứa ~3~ hòn đá tìm được (Với ~5~ chữ số sau dấu phẩy).

Giới hạn

  • ~3 \leq N \leq 1000~.
  • ~|x_{u}|, |y_{u}| \leq 30000~

Sample Input

3
0 0
4 0
0 4

Sample Output

2.82843

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.