Free Contest Testing Round 55 - LAMP

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  duonggiabao2008  commented on Dec. 4, 2023, 1:18 a.m.

  Test yếu, sub1 đã full


 • -1
  Phuong2008  commented on Nov. 20, 2023, 12:34 p.m.

  bài này ad cho test yếu thật, code trâu biến đổi từng trường hợp vẫn ac. hoặc là do máy chấm quá khỏe =))


 • -5
  khoihk20  commented on Oct. 1, 2023, 12:45 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -2
  khanhphamlc  commented on Sept. 29, 2023, 1:00 a.m.

  Bài này có bạn có thể áp dụng thuật toán prefix sum để tối ưu đpt còn O(n)


 • -2
  DuongSoSad  commented on Sept. 28, 2023, 4:23 a.m.

  n


 • 1
  maitrangbeo123  commented on Sept. 26, 2023, 8:49 a.m.

  bài này hay quá nhưng mà test hơi yếu ^^


 • -3
  YukatouArimotou  commented on Sept. 24, 2023, 8:52 a.m.

  hình như ad cho subtask 2 hơi yếu ạ em thử O(n+n*q) vẫn AC ạ