Free Contest Testing Round 24 - ELECTION

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Pascal, Python

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  K24TGKiet  commented on 21, Jan, 2022, 15:37

  helu :)


 • 0
  etohari  commented on 8, Jan, 2022, 22:15

  (Checker exitcode 0) cho em hỏi, khi em nộp bài thì nó bảo bài sai như thế này là bị gì vậy ạ


  • 0
   hieplpvip  commented on 8, Jan, 2022, 22:26

   Mình đã fix nhé!