Free Contest Testing Round 24 - ELECTION

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -4
  K24TGKiet   commented on Jan. 21, 2022, 3:37 p.m.

  helu :)


 • 1
  etohari   commented on Jan. 8, 2022, 10:15 p.m.

  (Checker exitcode 0) cho em hỏi, khi em nộp bài thì nó bảo bài sai như thế này là bị gì vậy ạ


  • 0
   hieplpvip   commented on Jan. 8, 2022, 10:26 p.m.

   Mình đã fix nhé!