Beginner Free Contest 46 - TRIPLET

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -16
  zhongli2k6  commented on Sept. 5, 2022, 8:16 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 3
  TheLostSun  commented on Sept. 4, 2022, 3:21 p.m.

  à, mình nhận ra rồi, sorry


 • 2
  TheLostSun  commented on Sept. 4, 2022, 3:16 p.m.

  thế thì bộ test a = 0, b = 0, c = 7 thì sao nhỉ? (chất vấn ví dụ đầu) :>

  có gì sai cho tôi xin lỗi nhé.


  • 3
   NguyenHungBG  commented on Sept. 6, 2022, 2:10 a.m.

   Tại với c = 7 thì không thoả mãn c <= n (n = 3) đấy bạn


  • 0
   cbl09_ngocdung  commented on Sept. 5, 2022, 1:26 p.m. edited

   thanks