Beginner Free Contest 39 - NEARNUM

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    bechovang  commented on March 11, 2023, 3:37 p.m.

    em bị sai test cuối, em nghĩ mãi không ra test cuối, mọi người có thể chỉ cho em test cuối là gì không ạ, em cảm ơn nhiều ạ