Beginner Free Contest 17 - LAMP

View as PDF

Submit solution

Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 1
    jaynote1612   commented on Sept. 27, 2021, 11:58 p.m.

    Anh chị và các bạn cho em hỏi, ý tưởng của em như này có sót trường hợp nào không mà em bị sai mấy test cuối ạ. ban đầu tắt => những bóng nào được đổi số lần lẻ thì mới sáng => bài toán đưa về tìm số số từ 1 tới N có số ước lẻ 1 số chỉ có số ước lẻ khi là số chính phương => bài toán trở thành tìm số số chính phương từ 1 tới N => tính a=floot(sqrt(N)) thì số số chính phương là a luôn (vì dãy số chính phương sẽ là 11, 22, 33,...,aa) => printf số a là được

    Em cảm ơn sự góp ý của mọi người ạ