Beginner Free Contest 11 - MOD

View as PDF

Submit solution

Points: 0.11 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 3
    HV_DuongPhucThienNhan_BL_2022  commented on Jan. 28, 2022, 3:28 p.m. edited

    Bài này í tưởng đó là in 3 chữ số (kí tự) cuối của n (nếu độ dài của n>=3), còn khi số lượng chữ số (kí tự) của n<3 thì ta thêm 3-{độ dài của n} số 0 đằng trước kí tự n. Dạng bài này sẽ cực kì thuận lợi cho những bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình Python vì ngôn ngữ này có hàm xử lí các thông tin đặc biệt là về mảng 1 chiều hoặc mảng 2 chiều.

    Mong các bạn áp dụng ý tưởng này của mình vào bài một cách tốt nhất nhé! Nếu thấy hay thì cho mình 1 upvote đi, cảm ơn các bạn rất nhiều!